Home // Zarządzanie najmem // Formalności // Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór dokumentu

Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór dokumentu

Protokół zdawczo odbiorczyProtokół zdawczo-odbiorczy jest drugim najważniejszym dokumentem dla wynajmującego, zaraz po umowie najmu. Do tego aby używać tego rodzaju zabezpieczenia zachęca nas sama „Ustawa o ochronie praw lokatorów” w Art. 6c. Sporządzenie opisu stanu technicznego lokalu oraz stopnia zużycia urządzeń, które się w nim znajdują, chroni interes nie tylko Twój, ale i drugiej strony umowy. Ty zyskujesz pewność, że każda usterka, którą dostrzeżesz w dniu odbioru mieszkania, a która nie została opisana w protokole przy jego przekazywaniu, jest podstawą do potrącenia z kaucji kwoty rekompensującej Twoją stratę. Najemcy zyskują zapewnienie, że w dniu rozliczenia nie zostaną im przypisane szkody, które istniały zanim jeszcze się wprowadzili do Twojej nieruchomości. Dlaczego zatem protokół zdawczo-odbiorczy, mimo obustronnych korzyści, jest tak rzadko używany przy najmie mieszkalnym?

 

Jeżeli chcesz pobrać przygotowany przeze mnie wzór
protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania, to zapraszam do działu
»DOKUMENTY«

 

Co, kto i kiedy?

Na pierwszej stronie tego dokumentu powinien przede wszystkim znaleźć się adres opisywanego lokalu oraz data sporządzenia inwentaryzacji. Nie może też zabraknąć miejsca na podpisy zdającego i odbierającego nieruchomość. Dodatkowo na każdej stronie protokołu powinny się znaleźć wasze parafki – nie zapomnij o tym. Analogicznie należy też pamiętać o miejscu na dane dotyczące późniejszego odbioru mieszkania, będziesz dokonywać go na tym samym dokumencie.

 

Protokół zdawczo – odbiorczy

 

Adres lokalu:    ……………………………………………………………………………………………………………………..…

 

Zdanie lokalu

Data inwentaryzacji:      …………………………………..

Data zdania lokalu:         …………………………………..

 

…………………………………..                                                              …………………………………..

Podpis zdającego lokal                                                                 Podpis odbierającego lokal

 

Odbiór lokalu

Data inwentaryzacji:      …………………………………..

Data zdania lokalu:         …………………………………..

 

…………………………………..                                                              …………………………………..

Podpis zdającego lokal                                                                 Podpis odbierającego lokal

 

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera dokumentację fotograficzną sporządzoną w dniu podpisania protokołu.

 

Karty pomieszczeń

Każda część Twojego mieszkania powinna zostać opisana na oddzielnej stronie. W przygotowanym przeze mnie przykładzie widnieją rubryki dotyczące tego co większość pomieszczeń z reguły posiada, czyli: drzwi, okien, ścian, sufitu i podłogi. Jest tam także miejsce na wpisanie poszczególnych elementów wyposażenia.

Podczas przekazywania lokalu najemcom, uzupełnij tylko pierwszą kolumnę tabelki. Drugą i trzecią uzupełnisz w momencie odbioru mieszkania, podczas ustaleń dotyczących powstałych szkód.

 

……………………………………. [………m²]

Stan i uwagi z dnia wydania Stan i uwagi z dnia odbioru Ustalenia
Drzwi
Podłoga
Ściany i sufit  
Okna

Wyposażenie

Stan i uwagi z dnia wydania Stan i uwagi z dnia odbioru Ustalenia
 ………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

 

Podczas uzupełniania tabelek pamiętaj aby wpisywać dokładny model każdego urządzenia takiego jak pralka czy telewizor oraz oczywiście jego stan. Z meblami takimi jak stół czy fotel dużo pomogą Ci zdjęcia robione podczas spisywania protokołu, które potem zostaną dołączone do niego jako załącznik.

 

Liczniki i klucze

Na koniec zostało już tylko spisanie stanu liczników oraz opis kluczy i pilotów, które przekazujesz nowym lokatorom. Od niedawna rozliczenia za gaz dokonuje się w kilowatogodzinach, a nie metrach sześciennych jak przedtem, ale liczniki mierzą ilość zużytego gazu, a nie jego wydajność.

 

 

Stan liczników

Element Nr licznika Stan z dnia wydania Stan z dnia odbioru Zużycie
Woda Zimna [m³] [m³] [m³]
Zimna [m³] [m³] [m³]
Ciepła [m³] [m³] [m³]
Ciepła [m³] [m³] [m³]
Gaz [m³] [m³] [m³]
Prąd [kWh] [kWh] [kWh]
Licznik CO / Podzielniki ciepła [GJ] [GJ] [GJ]
[GJ] [GJ] [GJ]
[GJ] [GJ] [GJ]
[GJ] [GJ] [GJ]
[GJ] [GJ] [GJ]
[GJ] [GJ] [GJ]

 

Klucze/Kody/Piloty

Element Stan z dnia wydania Stan z dnia odbioru Ustalenia
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………

 

Starałem się przygotować cały dokument, aby był jak najbardziej uniwersalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostosować go do swoich własnych potrzeb.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o przekazywaniu swojego lokalu w cudze ręce, to zapraszam do artykułu: » Jak przekazać lokal mieszkalny najemcom?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.